Dünyadaki Spor Dergileri / Sport Magazines of the World

EN Below you can find various sport magazines of the world.

TR İlk dergimizi ilkokul 5. sınıfta iki kişi olarak çıkarıyorduk. Tirajımız 19'du.

Sonrasında dergi de çıkarmadım, kitap da yazmadım ama her ikisini de bolca okudum.
Gerek kendi pratiğim için, gerekse eğitmenlik yaptığım dönemlerde en büyük sorun kaynak bulmaktı.
İnternetin hayatımıza yeni girmeye başladığı, Youtube'un olmadığı dönemlerde en büyük kaynağı ansiklopediler ve dergiler oluştururdu.
Donanımlı bir eğiticinin olmazsa olmazlarından bir tanesinin öğreteceği spor konusunda çokça okuyor olması gerektiğini düşünenlerdenim.
Yeni araştırmaları, değişen antrenman tekniklerini, yenilikçi ekipman bilgisini, sporcu psikolojisini vb gibi...
Türkçe kaynak azlığı nedeniyle bilgiye ulaştıracak, dünyadaki gelişmeleri takip edebileceğimiz farklı branşlar için çıkarılan, ilgi alanıma giren, zaman zaman takip ettiğim bazı yabancı spor dergilerini listeleme ihtiyacı duydum. 
Dergilerin çoğunluğunun İngilizce olmasının yanında, İspanyolca, Fransızca ve Almanca yayınlananlar da mevcut.

Fuzuli'ye kulak verelim bitirmeden: 


Mey biter saki kalır, 
Her renk solar haki kalır, 
İlim insanın cehlini alsa da; 
Hamurunda varsa eşeklik, baki kalır.